ספר המצוות לאו של


מצות לאו של - לא לגלות ערוות אם

הזהירנו מגלות ערות אם והוא אמרו "ערות אמך לא תגלה וגו'(ויקרא יח, ז). והעובר על לאו זה בכרת. וכשהעידו עליו עדים, יסקל אם היה מזיד. ואם היה שוגג, יקריב קרבן חטאת קבועה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo330