ספר המצוות לאו רצו


מצות לאו רצו - לא לקחת כופר להציל ממוות הרוצח

הזהיר מקחת כופר מן ההורג במזיד, אבל יהרג על כל פנים, והוא אמרו "לא תקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות(במדבר לה, לא).

וכבר התבארו משפטי מצוה זו במכות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo296