ספר המצוות לאו רסד

<< · ספר המצוות · לאו · רסד · >>

המצוה לא להעביד יפת תואר אחר שבעלה


הזהירנו מהתעמר באשת יפת תואר אחר שבא עליה. רוצה לומר שלא יעבידה ויניחה אצלו כשאר השפחות המשמשות כעבד. והוא אמרו לא תתעמר בה תחת אשר עניתה.

ולשון ספרי לא תתעמר לא תשתמש. הנה התבאר לך שאלו שני לאוין יזהירו משני ענינים חלוקים, וזה שהוא מזהיר מלמכרה לזולתו ומהשאירה גם כן אצלו על דרך העבדות אבל יעשה כמו שצוה יתעלה ושלחתה לנפשה. וכן בארו (סנהדרין פ"ה: ) בנונב נפש באמרו והתעמר בו ומכרו, ואמרו משיכניסהו ברשותו וישתמש בו.

והתבארו דיני אשת יפת תואר בראשון מקדושין.

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: rmbm/lo264