ספר המצוות לאו רסג

<< · ספר המצוות · לאו · רסג · >>

המצוה לא למכור יפת תואר


שהזהירנו שלא למכור אשת יפת תואר אחר שבא עליה פעם אחת בבית אחר לקיחת העיר, ואם מכרה לוקה כמו שהתבאר במקומו. והוא אמרו והיה אם לא חפצתה בה וגו' ומכור לא תמכרנה בכסף.

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: rmbm/lo263