ספר המצוות לאו רנב

<< · ספר המצוות · לאו · רנב · >>

המצוה לא להונות (לצער) את הגר בדברים


הזהירנו מהונות הגר בדברים. והוא אמרו וגר לא תונה.

ולשון מכילתא לא תונה בדברים. ונכפלה האזהרה ואמר לא תונה אותו. ובספרא שלא תאמר לו אמש היית עובד ע"ז ועכשיו נכנסת תחת כנפי השכינה.

הערות עריכה

קישורים עריכה


קיצור דרך: rmbm/lo252