ספר המצוות לאו קפג


מצות לאו קפג - לא לאכול את גיד הנשה

הזהיר מאכול גיד הנשה. והוא אמרו על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה.

ומי שאכלו כלו לוקה ואפילו היה קטן מאד או שאכל ממנו כזית.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפרק ז' מחולין.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo183