ספר המצוות לאו סד


מצות לאו סד - לא לנסות את ה' (לא לנסות נביא אמת יותר מדי / לא לקיים מצוות כנסיון)


שהזהירנו שלא לנסות יעודין ויחולין שיעדו אותנו בהם נביאינו על צד הספק, שנספק בהם אחר שנדע אמיתת נבואת הנביא שיספר בהם.

והוא אמרו יתעלה לא תנסו את ה' אלהיכם.

הערות עריכה

לדעת ספר החינוך, מצוה זו אוסרת גם על עשיית מצוות במטרה לנסות את ה'.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/lo64