ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/תקנד


מצוה תקנד - שלא יגרש המוציא שם רע את אשתו כל ימיו

שנמנע מוציא שם רע על אשתו ונמצא שקרן בדבריו שלא לגרשה לעולם, ועל זה נאמר (דברים כב יט) לא יוכל לשלחה כל ימיו.

משרשי המצוה. וכיצד הוצאת שם רע וקצת דיניה כמנהגי כתבתי במצות עשה שלו שבסדר זה (מצוה תקנג), וקחנו משם.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: tryg/mcwa/554