ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/תפד


מצוה תפד - לא לגזוז הצמר בקדשים

שלא נגוז הצמר מבהמת הקדשים. ועל זה נאמר "ולא תגז בכור צאנך(דברים טו, יט) וכל שאר הקדשים נלמדים מן הבכור באיסור זה. וכל עניין איסור הגיזה כאיסור העבודה, אין ראוי להאריך בו עוד.

הנה כתבתי קצת דיני הגיזה למעלה, עם דיני העבודה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: tryg/mcwa/484