ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/תעה

המצוה לא לתבוע חוב שעברה עליו שביעית

מצוה לא לתבוע חוב שעברה עליו שביעיתעריכה

שלא לתבוע החוב בשנת השמיטה, אבל יהא נשמט ולא נתבענו עוד, ועל זה נאמר: "לא יגש את רעהו ואת אחיו".

משרשי מצוה זו וכל עניינה, כמנהגי כתבתי במצוות עשה י"ג שבסדר זה. והעובר על זה ותבע הלוואתו אחר שנת השמיטה בזמן הבית - עבר על לאו זה, אבל אין בו מלקות לפי שאין בו מעשה.

קישוריםעריכה


קיצור דרך: tryg/mcwa/475