פתיחת התפריט הראשי
המצוה לא לתת לבונה במנחת חוטא

שלא ליתן לבונה במנחת חוטאעריכה

שלא לתת לבונה במנחה זו שאמרנו של טוחא עני, שנאמר: "וְלֹא יִתֵּן עָלֶיהָ לְבֹנָה" ולון המשנה (מנחות פרק ה משנה ד): "וחיב על השמן בפני עצמו ועל הלבונה בפני עצמה", לפי שהן שני לאוין בלי ספק. כל ענין הלבונה, כענין השמן שכתבנו (מצוה קכה), אין להאריך בו.

קישוריםעריכה