ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/רפא


שלא יאכל תושב כהן ושכיר תרומהעריכה

שלא יאכל תושב כהן ושכיר תרומה, שנאמר (ויקרא כב י) תושב כהן ושכיר לא יאכל קדש.

שרש המצוה וכל ענינה נכלל במצוה הקודמת, כי טעם אסורן מפני שנחשבו כמו זר אחר שאינו קנין כספו, כי התושב הוא שכיר עולם, והשכיר הוא שכיר שנים ‏[1].

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: tryg/mcwa/281