ספרי על במדבר כח כג

תבנית:ניווט קטעים זמני כאלה תעשו ליום שבעת ימים - למה נאמר? שהיה בדין: הואיל וחג טעון חגיגה, והפסח טעון חגיגה, מה החג פוחת והולך - אף פסח פוחת והולך! ת"ל כאלה תעשו ליום, שלא להוסיף ושלא לגרוע:

על עולת התמיד יעשה ונסכו. מגיד שאין מוספים קרבים אלא בינתים: