ספרי על במדבר ח כד

| ספרי על במדברפרק ח' • פסוק כ"ד | >>
ב • ג • ד • כד • כה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולותי. זאת אשר ללוים שנים פוסלים בלוים ואין המום פוסל בלוים. שהיה בדין ומה במקום שלא פסלו שנים פסלו במומים, כאן שפסלו שנים אינו דין שיפסלו במומים, ת"ל [זאת] אשר ללוים שנים פוסלים בלוים ואין מומים פוסלים בהם.

יא. ומבן (חמשים) [חמש ועשרים] שנה כתוב אחד אומר מבן חמש ועשרים שנה ומעלה וכתוב אחד אומר (במדבר ה') מבן שלשים שנה, כיצד יתקיימו שני הכתובים מבן חמש ועשרים שנה לתלמוד ומבן שלשים לעבודה.


ראו גם: התורה והמצוה על במדבר ח כד - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-bm-08-24