ספרי על במדבר ה כט

<< | ספרי על במדברפרק ה' • פסוק כ"ט | >>
ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולותעו. זאת חורת הקנאות אין לי אלא לשעה לדורות מנין תלמוד לומר זאת תורת, דברי ר' יאשיה. ר' יונתן אומר בחותם הדברים.

עז. אשר תשטה אשה להביא אשת חרש ואשת שעמום שבית דין מקנאים להם. (אף) לפוסלן מכתובתם או אף להשקותם, תלמוד לומר והביא האיש את אשתו אל הכהן האיש משקה ואין בית דין משקים.

חחת (אישה) [אישך] להוציא את הארוסה. משמע מוציא את הארוסה או מוציא את היבמה תלמוד לומר איש איש כי תשטה אשתו להביא היבמה דברי רבי יאשיה.

ר' יונת אומר (איש איש כי תשטה אשתו) [תחת אישך] להוציא את היבמה משמע מוציא את היבמה

ומביא את הארוסה תלמוד לומר תחת אישה להוציא את הארוסה.


ראו גם: התורה והמצוה על במדבר ה כט - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-bm-05-29