ספרי על במדבר ה כ

<< | ספרי על במדברפרק ה' • פסוק כ' | >>
ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולותסב. ואת כי שטית אין לי אלא כדרכה, שלא כדרכה מנין תלמוד לומר וכי נטמאת. ויתן איש בך את שכתבו להביא את הסריס. מבלעדי אישך להביא את אשת הסריס על הכל היה מתנה עמה.


ראו גם: התורה והמצוה על במדבר ה כ - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-bm-05-20