פתיחת התפריט הראשי

ספרא על ויקרא יד נא


[יד] "והזה אל הבית"-- על השקוף ויש אומרים על כולו.