ספרא על ויקרא ט ח

<< ספרא על ויקרא • פרק ט
א • ג • ד • ה • ז • ח • טו • טז • יז • יח • כא • כב • כג • כד • 

[ט] "ויקרב אהרן אל המזבח" -- בזריזות.