ספורנו על תהלים קיט מה

"ואתהלכה" - בהבנת תורתך ובפירושה - "ברחבה" = בסברה רחבה, לא בפירושים דחוקים; "כי פיקודיך דרשתי" - וזה עשיתי כאשר ביקשתי ללמד לאחרים במצוותיך.