ספורנו על תהלים קיט


פסוק מה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואתהלכה" - בהבנת תורתך ובפירושה - "ברחבה" = בסברה רחבה, לא בפירושים דחוקים; "כי פיקודיך דרשתי" - וזה עשיתי כאשר ביקשתי ללמד לאחרים במצוותיך.

פסוק מו (כל הפרק)(כל הפסוק)

וכן כאשר "אדברה בעדותיך נגד מלכים", אתן טעם רחב מתקבל אל הלב, "ולא אבוש" באזני השומעים.