ספורנו על קהלת ה י

| ספורנו על קהלתפרק ה' • פסוק י' |
י • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


... כי אמנם "ברבות הטובה רבו אוכליה", ובכן הוא מרבה על עצמו מחשבות לפרנס את כולם, ואין לו תועלת בכל זה "כי אם ראות עיניו" - שהוא שמח בראותו רבים מחלים פניו וניזונים ממנו.