ספורנו/שמות/לז

<< · ספורנו · שמות · לז · >>

כטעריכה

"ויעש את שמן המשחה קדש" בכונת היותו בלתי נפסד, כאמרו קדש יהיה זה לי לדורותיכם: " ואת קטרת הסמים טהור" בבשמים מנוקים מפסולת, כאמרו ממולח טהור: