סמ"ע על חושן משפט קפ

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף א עריכה

נתבאר דינו בטור י"ד סי' רכ"ו:    ושם כתבו המחבר וגם בסי' זה כתבו הטור ע"ש ולכאורה נראה דברי הטור כסותרי' זא"ז ממ"ש הדיר א' מהן לא' מן השוק אסור לכנוס בו לצרכו למ"ש שם בי"ד וגם שם בי"ד קשיין דבריו לכאורה הן ביש בו דין חלוקה הן באין בו דין חלוקה והכל ישבתי על נכון בס"ד בדרישה בסי' זה ע"ש ודו"ק ודלא כב"י שהעלה הדברים בצ"ע שם בי"ד ע"ש: