סמ"ע על חושן משפט קסו

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

סמוך לגינת חבירו. נקט לגינה ולא לחצירו משום דכותל חצר שביניהן מסתמא היא נבנית משל שניהן משא"כ בכותל גינה דאין מחייבין אותו לבנותו בכל מקום כמ"ש הטור והמחבר בר"ס קנ"ח גם בכותל חצר שביניהם אין מדרכן לפנות האבנים משם אלא לחזור ולבנות מהן מיד כותל אחר ועפ"ר:

ופינה אותם. פי' אפי' פינם שלא בפניו ועד"ר שם כתבתי טעם הדבר שכן הוא דעת כל הפוסקים והוכחתי כן מדבריהם ולא כב"י שתמה על הטור וכתב שלדעת הרי"ף והרא"ש צריך שיפנם דוקא בפניו ע"ש:

ואין לך אלא יציאותך. בטור כתב ואתן לך יציאתן וא"ש טפי דאיך החליט לומר ואין לך והאמת אינו כן ונרא' להגיה כן בדברי המחבר ותו א"צ להגהות אלא שהגיה מור"ם וק"ל: