סמ"ג עשה רד

<< · סמ"ג · עשה · רד · >>


מצות עשה רד - להקריב קורבן מוסף של יום הכיפורים

מצות עשה להקריב ביום הכיפורים מוסף, כמו בראש השנה, שנאמר: ובעשור לחדש השביעי הזה וגו׳ והקרבתם עולה לה׳ ריח ניחוח פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה וגו׳ שעיר עזים אחד חטאת מלבד חטאת הכיפורים.

ואיל זה הוא הנקרא איל העם [ביומא דף ע׳]. ושעיר חטאת היה נאכל לערב, וחטאת הכיפורים הוא היה בן זוגו של שעיר המשתלח והיה נשרף.