סמ"ג עשה קפח

<< · סמ"ג · עשה · קפח · >>


מצות עשה קפח - להקריב כל הקורבנות בבית הבחירה

מצות עשה להקריב כל הקרבנות בבית הבחירה שנ׳ בפרשת ראה והי׳ המקום אשר יבחר ה׳ אלהיכם לשכן שמו שם שמה תביאו את כל אשר אנכי מצוה אתכם עולותיכם וזבחיכם מעשרותיכם ותרומת ידכם וכל מבחר נדריכם אשר תדרו לה׳ וגו׳ ושם תעשה את כל אשר אנכי מצוך.