סמ"ג עשה קיב

<< · סמ"ג · עשה · קיב · >>


מצות עשה קיב - לכבד האב והאם

( ראה מצוה קיג )