<< · סמ"ג · עשה · פ · >>


מצות עשה פ - לפרוק המשא מבהמתו של חברו שנפלה

(ראה מצוה פ"א)