סמ"ג עשה לד

<< · סמ"ג · עשה · לד · >>


מצות עשה לד - לשבות בשביעי של פסח

לשבות בשביעי בו שנאמר וביום השביעי מקרא קודש: