<< · סמ"ג · עשה · כא · >>


מצות עשה כא - לקשור תפילין על היד

לקשור תפילין ביד, שנאמר "וקשרתם לאות על ידך(דברים ו, ח).