סמ"ג לאו שכט

<< · סמ"ג · לאו · שכט · >>


מצות לאו שכט - לא לתת לבונה במנחת חוטא

שלא יתן עליה לבונה שנ' ולא יתן עליה לבונה ושנינו בפר' כל המנחות באות מצה [דף נ"ט] שחייב על השמן בפני עצמו ועל הלבונה בפני עצמה נתן עליה שמן פסלה לבונה ילקטנה נתן שמן על שיריה אינו עובר בל"ת נתן כלי על גבי כלי לא פסלה: