סמ"ג לאו רפו

<< · סמ"ג · לאו · רפו · >>


מצות לאו רפו - לא ללקט גרגרים הנושרים בקטיף (פרט הכרם)

כתוב בפרשת קדושים "ופרט כרמך לא תלקט(ויקרא יט, י). ושנינו בפרק שביעי דפאה: איזהו פרט? זה הנושר בשעת הבציר, פירוש גרגיר אחד או שני גרגרים.

ותניא בתורת כהנים (קדושים פ"ג): "ופרט כרמך", אין פרט אלא בשעת הבציר. מכאן שנינו בפאה (משנה, פאה ז, ג) היה בוצר, עוקר האשכול והוסבך בעלים, ונפל לארץ ונפרט, הרי היא של בעל הבית. ושנינו עוד בפרק ו': שני גרגרים פרט, שלושה אינו פרט; שני שיבולים לקט, ושלוש אינו לקט, כדברי בית הלל.