סמ"ג לאו רכג

<< · סמ"ג · לאו · רכג · >>


מצות לאו רכג - שלא ירבה המלך סוסים

מלך לא ירבה לו סוסים. ושנינו בסנהדרין [דף נ"א כל הסוגיא] סוסים בטלין הוא דאינו מרבה לו, אבל מרבה לו כדי רכבו ופרשיו. ומניין שאפילו סוס אחד והוא בטל שעובר בלא ירבה? ת"ל למען הרבות סוס. וכי מאחר שאפילו על סוס אחד עובר בלא ירבה, למה לי למיכתב "סוסים"? לעבור בלא ירבה על כל סוס וסוס.