סמ"ג לאו קמג

<< · סמ"ג · לאו · קמג · >>


מצות לאו קמג - לא לאכול קלי מתבואה חדשה לפני הקרבת העומר

( ראה מצוה קמ"ד )