סמ"ג לאו קמב

<< · סמ"ג · לאו · קמב · >>


מצות לאו קמב - לא לאכול לחם מתבואה חדשה לפני הקרבת העומר

( ראה מצוה קמ"ד )