סמ"ג לאו פד

<< · סמ"ג · לאו · פד · >>


מצות לאו פד - שלא יגרש האונס את אנוסתו כל ימיו

כבר בארנו במ"ע [נ"ד] שהמאנס את האשה שותה בעציצו אפי' היא חגרת או סומא כופין אותו לכנוס וצותה תורה שאינו מוציאה לעולם שנא' לא יוכל לשלחה כל ימיו ומ"מ אין לוקין עליה שהרי נתקו הכתוב לעשה ולו תהיה לאשה וכל ימיו מוזהר בעמוד והחזר ואם עבר ושלחה בגט כופין אותו להחזיר: