סמ"ג לאו לג

<< · סמ"ג · לאו · לג · >>


מצות לאו לג - לא להישמע למתנבא בשם עבודה זרה

שלא לשמוע למתנבא בשם ע"ז אפילו נתן אות או מופת שנאמר לא תשמע אל דברי הנביא ההוא.