סמ"ג לאו יח

<< · סמ"ג · לאו · יח · >>


מצות לאו יח - שלא לגפף ולנשק לכל עבודה זרה

לא (א) תעבדם אחר כתוב בפ' משפטים ללמד על המגפף והמנשק לעכו"ם וכל (ב) העובד דרך כבוד עובר בל"ת [סנהדרין במשנה ד' ס'] אפי' אין דרך עבודתה בכך: