סבא אליהו/חלק ב/פרק ד

הנני גוזר בכל תוקף שהעוסקים ברחיצתי ובקבורתי יתעסקו מתחלה ועד סוף בלא שום מחלוקת ולא יעסקו בדברי' בטלים ושיחה בטילה, וכל מי שיחרחר ריב או ידבר עזות מן גו יגורש תיכף ומיד וגוזר אני עליו שלא יוכל להטפל עוד בי בין ברחיצה בין בקבורה.