סבא אליהו/חלק ב/פרק ב

מיד אחר פטירתי יקנו ד' אבוקות מב' ליטרין בקירוב לכל אחת שנים מהם ידליקו בבה"כ בשעת התפלה אחר קבורתי. והב' אחרות בחדר אשר נפטרתי שם כל ימי האבילות בשעת התפילות. וביום הז' תבואינה בהיכל מלך להדליק ארבעתן בשעת התפלה.