סבא אליהו/חלק ב/פרק א

וזה יצא ראשונה, צו לשון זירוז, שמיד אחר פטירתי ישימו אותי בארץ ושעה אחת או שתים קודם רחיצת גופי יסירו הסדין מתחתי ויזרקו אותי זריקה ממש ועל הארץ ממש בלי שום הפסק ודבר חוצץ בנתים. וטעמו של דבר בס' משנת חסידים מסכת ג"ח פרק ב' סי' א'.