משנה בכורים ד ד

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת בכורים · פרק ד · משנה ד | >>

משנה זו במהדורה המבוארתדפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים למשנה זו

כיצד שוה לאנשים ונשים?

חייבים על מכתו וקללתו, כאנשים ונשים.

וההורגו שוגג גולה ומזיד נהרג, כאנשים ונשים.

ואימו מביאה עליו קרבן, כאנשים ונשים.

ואוכל בקדשי הגבול, כאנשים וכנשים.

ונוחל לכל הנחלות, כאנשים וכנשים.

משנה מנוקדת

כֵּיצַד שָׁוֶה לַאֲנָשִׁים וְנָשִׁים?

חַיָּבִים עַל מַכָּתוֹ וְקִלְלָתוֹ, כַּאֲנָשִׁים וְנָשִׁים.
וְהַהוֹרְגוֹ שׁוֹגֵג גּוֹלֶה, וּמֵזִיד נֶהֱרָג, כַּאֲנָשִׁים וְנָשִׁים.
וְאִמּוֹ מְבִיאָה עָלָיו קָרְבָּן, כַּאֲנָשִׁים וְנָשִׁים.
וְאוֹכֵל בְּקָדְשֵׁי הַגְּבוּל, כַּאֲנָשִׁים וּכְנָשִׁים.
וְנוֹחֵל לְכָל הַנַּחֲלוֹת, כַּאֲנָשִׁים וּכְנָשִׁים:

נוסח הרמב"ם

משנה בכורים ד רמבם


פירוש רבינו שמשון

ואמו יושבת עליו דם טוהר כאנשים. ארבעים יום וכנשים ימי טומאה שבועיים הכא לחומרא והכא לחומרא ומקולקלת למנינה אם תראה יום שבעים וארבעה ותחזור ותראה יום שמונים ואחד:

ונוחל בקדשי הגבול. כגון תרומה ותרומת מעשר וחלה אם הוא כהן ומעשר ראשון אם הוא לוי ותנא נוחל ולא תנא חולק לפי שאין חולקין לו תרומה בגרנות אלא משגרן לביתו כדתניא בסוף נושאין על האנוסה:

הריני נזיר שזה איש ואשה. כלומר שזה איש או אשה:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

ונוחל לכל הנחלות - אם אין שם יורש אלא הוא, יורש הכל, דלא תימא בריה בפני עצמו הוא ולאו בר ירושה הוא, קא משמע לן (בב שם):


פירוש עיקר תוספות יום טוב

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

וחייב על הניזקין:    כדתנן בפ"ק דב"ק והנשים בכלל הנזק ויליף לה מקרא בגמרא:

ואמו יושבת עליו דם טוהר:    כנשים ימי טומאת שבועים וכאנשים ארבעים יום דטוהר הכא לחומרא והכא לחומרא ומקולקלת למנינה אם תראה יום שבעים וחמש ותראה יום שמונים ואחד:

ונוחל בקדשי הגבול:    כגון תרומה ותרומת מעשר וחלה אם הוא כהן ומעשר ראשון אם הוא לוי ותנא נוחל ולא תנא חולק לפי שאין חולקין לו תרומה בבית הגרנות אלא משגרין לו לביתו כדאי' בפ' נושאין על האנוסה:

הריני נזיר שזה איש ואשה:    כלומר שזה איש או אשה:

תפארת ישראל

יכין


בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים