משנה בכורים ג ז

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת בכורים · פרק ג · משנה ז | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

בראשונה, כל מי שיודע לקרות, קורא.

וכל מי שאינו יודע יא לקרות, מקרין אותו.

נמנעו מלהביא, התקינו שיהו מקרין את מי שיודע ואת מי שאינו יודע.

משנה מנוקדת

נוסח הרמב"ם

בראשונה -

כל מי שהוא יודע לקרות - קורא.
וכל מי שאינו יודע לקרות - מקרין אותו.
נמנעו - מלהביא.
התקינו - שיהו מקרין,
את מי שהוא יודע,
ואת מי שאינו יודע.

פירוש הרמב"ם

אמר השם יתברך בבכורים "וענית ואמרת לפני ה' אלהיך"(דברים כו, ה), ועוד אמר השם יתברך "וענו הלוים ואמרו אל כל איש ישראל, קול רם"(דברים כז, יד), ואמרו בספרי "מה ענייה האמורה כאן בלשון הקודש, אף ענייה האמורה להלן בלשון הקודש".

ומפני שכל בני אדם לא היו יודעים לשון הקודש כמו שנתבאר בעזרא, חזרו להקרות כל העם כדי שלא יתביישו אותם שלא היו יודעים לקרות, וסמכו זה למה שנאמר "וענית ואמרת"(דברים כו, ה), אמרו "אין ענייה, אלא מפי אחרים":

פירוש רבינו שמשון

נמנעו מלהביא. פירוש נמנעו מלהביא מפני הבושת שאין יודעין לקרות:

התקינו שיהא מקרין. מפרש בירושלמי (שם) שסמכו למקרא וענית ואמרת שאין עניה אלא מפי אחר:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

נמנעו מלהביא - מפני הבושה שאינו יודע לקרות:

התקינו שיהו מקרין - ואסמכוה אקרא דכתיב (דברים כו) וענית ואמרת, ואין עניה אלא מפי אחר:

פירוש תוספות יום טוב

וכל מי שאינו יודע לקרות. שמקרא בכורים בל' הקודש כדתנן במ"ג פ"ז דסוטה. והרמב"ם כתב זה בשם ספרי ולא ידעתי למה. שבאותו לשון עצמו שנוי במשנתנו דסוטה וכתב עוד שלא היו כולם יודעים לה"ק כמו שנתבאר בעזרא:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(יא) (על המשנה) שאינו יודע. שמקרא בכורים בלה"ק כדתנן במ"ג פ"ז דסוטה:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

התקינו שיהו מקרין וכו':    וסמכו על המקרא וענית אין עניה אלא מפי אחרים ע"כ מספר לקח טוב:

תפארת ישראל

יכין

בראשונה כל מי שיודע לקרות:    בלשון הקודש:

נמנעו מלהביא:    מפני הבושה:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים