שער דפוס ראשון, ויניציאה שנת ובהשכיל לחכם יקח דעת (תקכ"א) לפ"ק
משכיל לדוד
והוא חיבור נפלא מלא וגדוש על פירוש ראש המפרשים רש"י ז"ל על התורה להבין היטב הדק דברי הרב הנ"ל
חברו הרב הגדול והכולל כמוהר"ר דוד פארדו נר"ו מ"ץ בק"ק איספאלטרו יע"א
דף השער בדפוס ראשון - ויניציאה תקכ"א

קישורים חיצוניים עריכה

משכיל לדוד, צילום דפוס וינציאיה תקכ"א קובץ PDF באתר היברובוקס