מצודות על תהלים קמט ו

<< | מצודות על תהליםפרק קמ"ט • פסוק ו' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"רוממות אל בגרונם" - בגרונם יספרו רוממות האל וזה תהיה לחרב פיפיות בידם ר"ל עי"ז יגברו על האויב כאלו אחזו בידם חרב בעלת שתי פיות חדודה משתי הצדדים 

מצודת ציון

"בגרונם" - בצוארם

"פיפיות" - חדוד החרב נקרא פה כמו ולה שתי פיות (שופטים ג)