מצודות על תהלים קמו א


מצודת דוד

"הללויה" - אתם כולכם הללו את יה וגם את נפשי הללי את ה'