מצודות על תהלים קמב א

<< מצודות על תהלים • פרק קמב >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • 


מצודת דוד

"בהיותו במערה" - כשכרת כנף שאול ואז התפלל התפלה ההיא