מצודות על תהלים קלו טו

<< מצודות על תהלים • פרק קלו
א • ב • ג • ד • ו • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


מצודת דוד

"ונער" - הודו לאשר נער וטרד בתנועה חזקה את פרעה וגו'

מצודת ציון

"ונער" - ענין תנועה חזקה כמו חצני נערתי (נחמיה ה)

"וחילו" - מלשון חיל וצבא