מצודות על תהלים קלג ב

<< | מצודות על תהליםפרק קל"ג • פסוק ב' | >>
א • ב • ג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"שיורד" - אשר ירד עוד על פי מלבושיו בפתיחת בית הצואר ור"ל כמו שמן המשחה עם כי היה נתון על הראש לבד מ"מ באה השמן ממנו על מקומות מחולפות על כי המה דבוקות זו בזו כן אם כל בית ישראל במלכות אחת וראש אחד להם תתחלק אז השפע לכולם באמצעות המלך המקבל השפע בראשונה

"כשמן הטוב" - והרי הדבר דומה כשמן המשחה הנתון על הראש בשפע רב עד כי ירד משם על הזקן והוא זקן אהרן שהיה הראשון להנמשחים בשמן המשחה 

מצודת ציון

"מדותיו" - מלבושיו כמו מדו בד (ויקרא ו)