מצודות על תהלים קלא א

<< מצודות על תהלים • פרק קלא >>
א • ב • ג • 


 

מצודת דוד

"ממני" - ר"ל יותר מהצורך ומהראוי לי

"ולא הלכתי בגדולות" - לא עשיתי דברים גדולים ונפלאים בבניינים נאים ומגדלים גבוהים להראות גדולה וכבוד כדרך שהמלכים עושים

"ולא רמו עיני" - במעשה להשתרר ביותר להרים עין למעלה כדרך גסי הרוח

"לא גבה לבי" - במחשבת הלב לא הייתי מתגאה